Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

od dnia 05.09.2017 r. realizuje NOWE  ZADANIE:

 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Uchwałą Nr XXXV/337/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 sierpnia 2017 r. wprowadzono Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz uchwałą Nr XXXV/338/2017 udzielono upoważnienia Kierownikowi Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania w/w świadczeń (stypendia, zasiłki szkolne).

Tym samym wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy zapraszam do siedziby Ośrodka celem pobrania / złożenia stosownych dokumentów i uzyskania od Pracowników socjalnych wszelkich niezbędnych informacji.

Kierownik Ośrodka

 

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie dla osób opodatkowanych na zasadzie ryczałtu

Oświadczenie o zarobkach dla osób zatrudnionych

Wniosek

Lista wydatków kwalifikowanych

Wykaz niezbędnych dokumentów