Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przekazuje informację MRPiPS dotyczącą uruchomienia na Portalu Informacyjno – Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych,mapę żłobków i klubów dziecięcych. Narzędzie to, ma na celu ułatwienie rodzicom znalezienie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jak również zwiększenie czujności na tego typu instytucje dziecięce działające nielegalnie, tj. bez wpisu do rejestru.