Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowy została wybrana Pani Teresa Moskal zam. w Limanowej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Teresa Moskal jako jedyna złożyła dokumenty aplikacyjne i spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazały bardzo dobrą teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień wymaganych na w/w stanowisku.