Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Przed nami kolejny okres zimowy 

Szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne, samotne, chore i niepełnosprawne. Pomimo aktualnie sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla osób pozostających bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość pojawienia się ujemnych temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu co bezpośrednio zagraża życiu.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej stale współpracuje zprzedstawicielami Policji, Straży Miejskiej oraz pielęgniarkami środowiskowymi. Współpraca ta ma na celu objęcie osób zależnych kompleksowym wsparciem.


Zaplanowanym działaniem jest między innymi regularne monitorowanie miejsc niemieszkalnych, pustostanów w których mogą gromadzić się osoby bezdomne. To działanie realizowane przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pozwoli na dotarcie z pomocą do osób samotnych i bezdomnych.

MOPS na mocy podpisanej umowy, współpracuje ze schroniskiem w Nowym Sączu. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do schroniska. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Apelujemy !!!

aby każdą informację o osobach, których sytuacja w naszej ocenie jest trudna, nietypowa i wymagająca interwencji, przekazali Państwo służbom pomocowym. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

Wszelkie informacje na temat osób potrzebujących pomocy należy zgłaszać do wyznaczonych służb:

  1. numer alarmowy "112",
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej siedziba przy ul. Starowiejskiej 2, tel. 18 33-10-084
  3. Straż Miejska tel. 18 33-10-622 wew. 211 lub 608-085-133 (również w soboty i niedziele),
  4. Policja - tel. 997