Shadow
Slider

Nie bądź obojętny

Wsparcie dla osób starszych, samotnych i bezdomnych ZIMA 2017/2018

W związku z ewentualnym nagłym spadkiem temperatury, zwracam się po raz kolejny z apelem do mieszkańców Mszany Dolnej o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy i wsparcia oraz osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta oraz podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony najbardziej potrzebujących, w szczególności w celu zapobiegania zamarznięciom. Każdy sygnał będzie niezwykle cenny, a szybka i właściwa reakcja może uratować ludzkie życie.

Wszelkie informacje na temat osób potrzebujących pomocy należy zgłaszać do wyznaczonych służb:

  1. numer alarmowy "112",
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej siedziba przy ul. Starowiejskiej 2, tel. 18 33-10-084 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30),
  3. oficer dyżurny Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej - tel. 18 33-10-622 wew. 211 lub 608-085-133 (również w soboty i niedziele),
  4. Policja - tel. 997 lub 18 33-10-007.
© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme