Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Kierownik - mgr Izabela Cież

 

Główna Księgowa - mgr Magdalena Kowalczyk

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – mgr Renata Jarosz

Starszy Pracownik Socjalny – mgr Anna Marczyk

Starszy pracownik socjalny – Bożena Klonowska

Starszy pracownik socjalny – Krystyna Górni

Pracownik socjalny – mgr Joanna Kowalczyk

Asystent rodziny - mgr Agnieszka Kozicka

Pracownik obsługi biurowej ds. 500+ - mgr Kinga Rapacz