Shadow
Slider

Wsparcie z PFRON

Instytucją wspierającą osoby niepełnosprawne jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków PFRON można otrzymać pomoc poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

Wsparcie z PFRON dla osób niepełnosprawych

© 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme