Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Instytucją wspierającą osoby niepełnosprawne jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków PFRON można otrzymać pomoc poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

Wsparcie z PFRON dla osób niepełnosprawych