Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Imię i Nazwisko pracownika

socjalnego

 

Wymiar czasu

pracy

Rejon z wyszczególnieniem ulic

Bożena Klonowska

1 etat

Starowiejska (i wszystkie przyległe), Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego,

Ludwika Mroza (i wszystkie przyległe), Zakopiańska, Zarabie, Stawowa

Krystyna Górni

1 etat

Marsz. Józefa Piłsudskiego (i wszystkie przyległe), Spadochroniarzy, Słoneczna,

Jana Matejki (i wszystkie przyległe), Słomka

Joanna Kowalczyk

1 etat

Jana Pawła II, Rynek, Leśna, Maksymiliana Marii Kolbego, Krakowska, Ogrodowa

Anna Marczyk

½ etatu

Władysława Orkana, Józefa Marka, I Armii Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki, Zielona