baner_mops_190_1200.png
Shadow

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130. 000,00 zł

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zaprasza do złożenia oferty na:

 Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu miasta Mszana Dolnaprzy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu,systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizacjęusługi  „opieki na odległość”.

 

Do pobrania - Treść zapytania w załączniku

Mszana Dolna, dn. 28.04.2022 r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 12.04.2022 r.  dotyczącego przedmiotu zamówienia:

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę ”opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

 

UZASADNIENIE

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z pkt. X „Informacje dodatkowe” ust. 3 zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty”.

Unieważnienie nastąpiło w związku z błędem pisarskim w zapytaniu ofertowym, który miałby znaczący wpływ na podpisanie umowy.

                                                                                                                                             KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mszanie Dolnej

mgr Izabela Cież

W związku zapytaniem ofertowym "Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób  w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania odnośnie realizacji w/w zamówienia:

 

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zaprasza do złożenia oferty na „Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu miasta Mszana Dolnaprzy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”,  a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu,systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizacjęusługi  „opieki na odległość”

Do pobrania:

- wersja DOC zapytania ofertowego

- wersja PDF zapytania ofertowego

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Klubu SENIOR+ w Mszanie Dolnej


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik Klubu SENIOR+ nabór nie został rozstrzygnięty.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie wpłynęła żadna oferta.
Mszana Dolna, dnia 31.03.2022 r.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme