Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci chorujących psychicznie.

Załącznik:

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pragnę poinformować, że z dniem 30 listopada 2017 r., po 13 latach zakończyłam pracę jako Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Jednocześnie informuję, że od dnia 1 grudnia 2017 r. stanowisko Kierownika obejmie Pani Izabela Cież, której życzę samych sukcesów na polu zawodowym.

Dziękuję wszystkim za współpracę!

                                                                                  Sabina Kogut

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci chorujących psychicznie.

Załącznik:

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

od dnia 05.09.2017 r. realizuje NOWE  ZADANIE:

 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Uchwałą Nr XXXV/337/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 sierpnia 2017 r. wprowadzono Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz uchwałą Nr XXXV/338/2017 udzielono upoważnienia Kierownikowi Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania w/w świadczeń (stypendia, zasiłki szkolne).

Tym samym wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy zapraszam do siedziby Ośrodka celem pobrania / złożenia stosownych dokumentów i uzyskania od Pracowników socjalnych wszelkich niezbędnych informacji.

Kierownik Ośrodka

 

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie dla osób opodatkowanych na zasadzie ryczałtu

Oświadczenie o zarobkach dla osób zatrudnionych

Wniosek

Lista wydatków kwalifikowanych

Wykaz niezbędnych dokumentów

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dokumenty do pobrania