Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Dokumenty do pobrania

 

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

na okres zasiłkowy 2017/2018

wniosek_500.jpg

Świadczenia wychowawcze 500+

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu 2017 r. spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za okres: październik – listopad nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2017 r., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za okres: październik – grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie: 1 grudnia 2017 r. – 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 r.

 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W razie złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie: 1 – 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące: październik – listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie: 1 – 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące: październik – grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie: 1 – 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące: listopad 2017 r. – styczeń 2018 r. nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie: 1 grudnia 2017 r. – 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 r.

 

Świadczenia rodzinne

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie: 1 września – 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące: listopad – grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie: 1 listopada – 31 grudnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny udostępnia Organ właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się – w przypadku Mieszkańców Miasta Mszana Dolna jest to:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna

woj. małopolskie

 

Kontakt:

tel. +48 18 33 10 084

tel. +48 18 33 19 971

fax. +48 183 310 084

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mops.mszana-dolna.pl

 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online – mając do wyboru jeden z czterech kanałów komunikacyjnych:

  • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
  • bankowość elektroniczna
  • PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  • ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

 

Uwaga:

Aby otrzymać świadczenia wychowawcze, rodzinne lub z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

 

Więcei informacji można uzyskać pod tym adresem:

 

 

Przemoc najczęściej definiowana jest jako „wyrządzona nieprzypadkowo bądź wskutek zaniedbania lub bezczynności krzywda, której można było uniknąć”. Łamie ona prawa człowieka, zakłóca jego optymalny rozwój i może mieć naturę fizyczną, psychiczną, seksualną lub ekonomiczną.
Krzywda ta zdarzyć się może w domu, szkole, placówce wychowawczej, na koloniach, w parku, praktycznie wszędzie. Przemoc w rodzinie, wokół której narosło wiele mitów, jest wzajemnym krzywdzeniem jej członków.
Przemoc niesie ze sobą liczne negatywne konsekwencje – zarówno zagrożenie życia, jak i skutki psychiczne. Osoby doświadczające przemocy często cierpią na niskie poczucie wartości, depresję, lęki, fobie, napady paniki, izolują się społecznie i uczuciowo, boją się odczuwać i wyrażać emocje, wreszcie – sami stają się nierzadko sprawcami przemocy.

Sposobem na zapobieganie przemocy w rodzinie jest przede wszystkim otwarta rozmowa, czyli wzajemne wyrażanie uczuć i oczekiwań z szacunkiem wobec drugiej osoby. Czasem pomoc psychologa pozwala wypracować zdrowe relacje i ocalić związek. Często jednak konieczne są odważne decyzje.
A równie często tej odwagi brakuje – nie tylko osobom doświadczającym przemocy, ale również jej świadkom. Jako powód podają wstyd lub strach, który często uzasadniony jest groźbami ze strony sprawców.
„W przemoc zaangażowane są trzy osoby: osoba stosująca przemoc, osoba jej doświadczająca i osoba, która jest świadkiem i nie reaguje". Często osoby stosujące przemoc czują się bezkarni, a dotknięte przemocą – bezsilne. Tylko stale rosnąca świadomość społeczna na temat form i konsekwencji przemocy oraz poczucie odpowiedzialności za drugą osobę ma szansę zapoczątkować zmianę na lepsze – nie tylko w policyjnych statystykach, ale także w codziennym życiu tysięcy polskich rodzin.

ZGŁASZAJ PRZEMOC!

Reaguj zawsze, gdy ktoś jest narażony na utratę zdrowia i życia lub kiedy naruszana jest jego godność, nietykalność, wolność! DZIAŁAJ – jeśli wiesz, że dochodzi do przemocy!
Gdy osobą dotkniętą przemocą jest przyjaciółka/przyjaciel, koleżanka/kolega z pracy, sąsiadka/sąsiad – szczerze porozmawiaj!
Nie zniechęcaj się do pomagania. Pamiętaj, że osoby, które doświadczają przemocy, mają poczucie frustracji, czują się bezwartościowe, są zrezygnowane, mają nadzieję, że partner się zmieni.
Rozmawiaj i tłumacz – to może pomóc!

ZGŁOŚ PRZEMOC DO DOSTĘPNYCH INSTYTUCJI

Na terenie Miasta Mszana Dolna działają następujące instytucje powołane do pomocy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – tel. 18 33-10-084
Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie działający przy MOPS Mszana Dolna – tel. 18 33-10-084
Komisariat Policji w Mszanie Dolnej – tel. 18 33-10-007, 997 lub 112
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w zakresie Uzależnień i Przemocy – tel. 18 33-10-059

Możesz zadzwonić również pod nr telefonu:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 801-120-002
Policyjny Telefon Zaufania – tel. 800-120 -226

ZAHAMOWANIE PRZEMOCY JEST MOŻLIWE!

Trzeba się odważyć i sięgać po pomoc dla siebie, swoich bliskich i znajomych.

 

Trzeba się odważyć i sięgać po pomoc dla siebie, swoich bliskich i znajomych.