baner_mops_190_1200.png
Shadow

flaga i godlo

 

 Miasto Mszana Dolna podpisało umowę nr 537/OPS/2021 z Wojewodą Małopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy realizacji Programu „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.

W związku z realizacją programu Miastu Mszana Dolna  przyznana została:

dotacja w wysokości: 3.426,00 zł ,

kwota środków własnych wynosi: 856,00 zł

Całkowita wartość programu wynosi: 4.282,50 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 29 maja 2021 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme