baner_mops_190_1200.png
Shadow

flaga i godlo

 

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę nr 72/AR/FP/2021 z Wojewodą Małopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy realizacji Programu „Asystent Rodziny na rok 2021”

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

W związku z realizacją programu Miastu Mszana Dolna  przyznana została

dotacja w wysokości:2.000,00 zł ,

Całkowita wartość programu wynosi:2.500,00 zł

Okres realizacji programu: od 22.2021 do 31.12.2021 r.

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Pracy.

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme