baner_mops_190_1200.png
Shadow

flaga i godlo

 senior

 

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z Wojewodą Małopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy programu rządowego „Senior+”, polegającym na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób starszych  w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025. Dotacja będzie przeznaczona na wyposażenie ośrodka wsparcia.

Celem dotacji jest zwiększenie aktywności w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

W związku z realizacją programu „SENIOR+” Miastu Mszana Dolna  przyznana została:

dotacja w wysokości:119.620,00 zł ,

kwota środków własnych wynosi:29.905,00 zł

Całkowita wartość programu wynosi:149.525,00 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme