Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2, tel. (18) 33 19 971, tel./fax. (18) 33 10 084

Slideshow Image

Na podstawie art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) - osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie pracownik socjalny zapraszam do składania dokumentów aplikacyjnych pod adresem:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna

 

Niezbędne wymagania:

  1. 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320).
  2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
  3. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
  4. Życiorys (CV).
  5. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33-10-084, 18 33-19-971

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przedstawia zapytanie ofertowe na  wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej dziecka i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

Dokumenty do pobrania:

W nawiązaniu do wystąpienia Wicewojewody Małopolskiego – Pana Józefa Gawrona Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuj o realizacji kampanii informacyjnej pn. „Bezpieczny i Aktywny Senior”.

Bezpieczny i aktywny senior