baner_mops_190_1200.png
Shadow

Szanowni Państwo,

w związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. można składać elektronicznie wnioski o:

 • Świadczenia rodzinne,

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski składa się za pomocą Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)


Od 1 sierpnia 2021 r. wnioski o świadczenia będzie można składać również bezpośrednio w siedzibie MOPS. Dostępne druki do pobrania w siedzibie MOPS.


OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 będzie trwał od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2021/2022 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2020 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.

TERMINY WNIOSKOWANIA O ŚWIADCZENIA

 

Wniosek

Decyzja i wypłata

 Świadczenia rodzinne

 od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia 

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 Fundusz alimentacyjny

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane pod nr 18 33 10 084

dobry start 2021

Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na terenie Miasta Mszana Dolna pracownicy ZUS będą pełnić dyżur w dniach:

 • 13 sierpnia 2021 r. (piątek) w godzinach 900-1400 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna (sala konferencyjna)
 • 18 sierpnia 2021 r. (środa) w godzinach 900-1400 w Urzędzie Miasta Mszana Dolna (sala narad) podczas którego udzielą pomocy w złożeniu wniosku.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
 • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • numerze rachunku bankowego, na które zostanie wypłacone świadczenie.

Ważne strony internetowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Nałogom i agresji mówię – NIE”. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci szkół podstawowych klasy I-III, dzieci i młodzież szkół podstawowych klasy IV-VIII.

Prace należy składać do 18 czerwca 2021r. w Miejskim Ośrodku Kultury. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28 czerwca o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Gorąco zachęcamy do udziału!

 

konkurs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że dzień 4 czerwca 2021r.(piątek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników.

Dzień wolny przysługuje za święto, które przypadało w dniu 1 maja 2021 r. (sobota),  tj. w dniu wolnym od pracy.

 

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy

w poniedziałek 7 czerwca 2021 r.

 

flaga i godlo

 

 

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z Wojewodą Małopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2021, zadanie polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Przyznanie pomocy uzależnione jest od kryterium dochodowego.

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” Miastu Mszana Dolna  przyznana została dotacja w wysokości: 69.722,00 zł ,

kwota środków własnych wynosi: 17.430,50 zł

Całość koszt zadania wynosi: 87.152,50 zł

Zadanie to w naszym Mieście realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme