Aktualności

Świadczenia rodzinne 2016/2017

W związku z nowym okresem zasiłkowym przedstawiamy wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017.

Czytaj więcej...

Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!

Na terenie województwa małopolskiego ruszył projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!” realizowany przez Enterprise Investment w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Oś Priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do 180 osób młodych, w tym 90 niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w jakimkolwiek kursie doszkalającym, tzw. młodzież NEET zamieszkująca województwo małopolskie oraz do osób długotrwale bezrobotnych i rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • Diagnozę – spotkanie z doradcą zawodowym lub psychologiem i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 • Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Motywacyjne
 • Szkolenia zawodowe
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe
 • Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 725 252 410
ul. Tyniecka 3/6
30-319 Kraków

 Załączniki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz rekrutacyjny

3. Oświadczenie kandydata

4. Oświadczenie uczestnika

5. Oświadczenie opiekuna prawnego

KDR - pomocą w stronę rodzin wielodzietnych

Na terenie kraju Kartę Dużej Rodziny honoruje już ponad 1200 podmiotów z różnych branż, oferując zniżki dla rodzin wielodzietnych, dla których ważny jest rozwój ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Na terenie miasta Mszana Dolna następujące podmioty oferują ulgi
w ramach Karty Dużej Rodziny:

- ALTERO POLSKA Sp. z o.o. S.K.A. – ul. Starowiejska 4 c
- BANK PKO Oddział 1 w Mszanie Dolnej – ul. Fabryczna 2
- SALON PLAY – ul. Starowiejska 2 M
- T-MOBILE S.A. – ul. Starowiejska 5

Posiadacze Karty Dużej Rodziny sygnalizują potrzebę rozszerzenia oferty w obszarze produktów i usług pochłaniających większość budżetu domowego rodzin wielodzietnych, tj. wydatki ponoszone na:
- zdrowie,
- odzież,
- edukację,
- żywność,
- eksploatację mieszkania,

Zwracamy się z prośbą do lokalnego środowiska przedsiębiorców, którzy mają odpowiedni potencjał do zaproponowania ulg, rabatów lub dodatkowych korzyści zwłaszcza w w/w sferach do przystąpienia do rządowego programu Karta Dużej Rodziny! To pozwoli Wam na wspieranie rodzin wielodzietnych, które legitymują się ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.

Każdy przedsiębiorca może zostać partnerem programu!
Oto link do elektronicznej deklaracji dołączenia do Karty Dużej Rodziny dostępnej pod adresem: www.empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Szansa dla osób poszukujących pracy

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Instytut Turystyki w Krakowie oferuje osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu. Wsparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego i oświęcimskiego.

Naszym głównym celem jest znalezienie zatrudnienia osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę. W ramach otrzymanych środków oferujemy pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, np.:

 • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat
 • pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
 • płatne staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)
 • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:

 • sfinansowanie opieki nad osobą zależną (np. małym dzieckiem) podczas udziału w zajęciach
 • zwrot kosztów dojazdu zajęcia
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć
 • BEZPŁATNE uczestnictwo w projekcie

 

Liczba miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Paweł Imiołek: tel. 531 -409 -528, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WIĘCEJ NA: www.itk.krakow.pl/naprzeciw-zmianom

ulotka informacyjna - strona 1

ulotka informacyjna - strona 2

Nabór do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+"

Trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Plakat informacyjny

Informacje o projekcie