Aktualności

Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przedstawia zapytanie ofertowe na  wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej dziecka i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

Dokumenty do pobrania:

Bezpieczny i Aktywny Senior

W nawiązaniu do wystąpienia Wicewojewody Małopolskiego – Pana Józefa Gawrona Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuj o realizacji kampanii informacyjnej pn. „Bezpieczny i Aktywny Senior”.
 
Bezpieczny i aktywny senior thumbs

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przedstawia ofertę na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe + załączniki

Wsparcie w okresie zimowym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i ewentualnym nagłym spadkiem temperatur, zwracam się z apelem do mieszkańców Mszany Dolnej o kierowanie szczególnej uwagi na sytuację osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych - wymagających pomocy i wsparcia oraz osób bezdomnych, które przebywają w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta. Tym samym proszę o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony najbardziej potrzebujących, w szczególności w celu zapobiegania zamarznięciom.

Pamiętając, że szybka i właściwa reakcja może uratować ludzkie życie - każdy sygnał będzie niezwykle cenny!

Wszelkie informacje na temat osób potrzebujących pomocy należy zgłaszać:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

      ul. Starowiejska 2 - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

      tel./fax (18) 33-10-084

  • Straż Miejska w Mszanie Dolnej - oficer dyżurny

      ul. Piłsudskiego 2 - również w soboty i niedziele

      tel. (18) 33-10-622 wew. 211 lub

      608-085-133

  • Komisariat Policji w Mszanie Dolnej

      ul. Piłsudskiego 2A - 24h/dobę

      tel. (18) 33-10-007 lub

      997  

  • numer alarmowy "112"

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przedstawia ofertę na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe + załączniki