baner_mops_190_1200.png
Shadow

flaga i godlo

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę nr 92/AR/FP/2023    z Wojewodą Małopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy realizacji Programu „Asystent Rodziny na rok 2023”

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

W związku z realizacją programu Miastu Mszana Dolna  przyznana została

dotacja w wysokości:10.556,91 zł  z tego:

  • 000,00 zł na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r. „ tj. 22 listopada 2023 r.
  • 556,91 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Całkowita wartość programu wynosi:13.196,14zł

Okres realizacji programu: od 22.11.2023 do 31.12.2023 r.

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Pracy.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme