baner_mops_190_1200.png
Shadow

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY

Zapobieganie przemocy w rodzinie powinno koncentrować się na trzech grupach osób:

  • osobach dotkniętych przemocą
  • osobach stosujących przemoc
  • świadkach przemocy.

 

Nie wolno biernie się przyglądać, kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie można godzić się na złe traktowanie, ból i cierpienie. Nikt nie zasługuje na to, by być bitym i znieważanym – niezależnie czy jest to kobieta, dziecko, osoba starsza czy osoba niepełnosprawna.
Jeżeli przemoc w rodzinie jest twoim udziałem albo jeśli borykają się z tym problemem twoi sąsiedzi, możesz zwrócić się po pomoc do różnych instytucji na terenie miasta, powiatu, województwa i w całym kraju np.:

 

Nazwa Instytucji Adres Telefon

na terenie miasta Mszana Dolna

Komisariat Policji w Mszanie Dolnej ul. Piłsudskiego 2

18 33-10-007

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starowiejska 2 18 33-10-084
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Piłsudskiego 2

18 33-10-622 w. 222

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

w Zakresie Uzależnień i Przemocy działający przy Urzędzie Miasta

ul. Piłsudskiego 2 18 33-10-622 w. 222
Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 2 18 33-10-084

na terenie powiatów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Limanowej

ul. Józefa Marka 9 18 33-75-826

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Nowym Sączu

ul. Śniadeckich 10a 18 44-90-490

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Myślenicach

ul. Kazimierza Wielkiego 5 12 27-10429

na terenie województwa

Ośrodek dla Ofiar Dotkniętych Przemocą w Krakowie Oś. Krakowiaków 46 12 42-58-170

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Krakowie

ul. Radziwiłłowska 8b 12 42-28-242

na terenie kraju

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  

infolinia:

801-120-002

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme