baner_mops_190_1200.png
Shadow

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej jest:

  • przyjazna pomoc skierowana do osób i rodzin w celu poprawy jakości ich życia,
  • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
  • aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców,
  • wspólne działanie we wzajemnym szacunku i współpracy zarówno z klientami systemu pomocy społecznej, społecznością lokalną, pracownikami, lokalną władzą i innymi instytucjami,
  • profesjonalna i skuteczna realizacja zadań statutowych.

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w doskonały sposób koresponduje z wizją Miasta Mszana Dolna w zakresie pomocy społecznej, określoną w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która brzmi: „Miasto Mszana Dolna – jednostką wspierającą rodzinę, dążącą do rozwoju lokalnej społeczności oraz aktywizującą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.”

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme