baner_mops_190_1200.png
Shadow

RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wg ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) do świadczeń rodzinnych zaliczamy:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


3. Świadczenia opiekuńcze:

  • zasiłek pielęgnacyjny
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasiłek opiekuńczy

 

4. Zasiłek dla opiekuna.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme