baner_mops_190_1200.png
Shadow

Informuję się, że 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk 342), która ma wejść w życie 1 lipca 2024 r. Ustawa przewiduje istotne zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy, mające wpływ na realizację zadań określonych w art. 29-32 ustawy zmienianej, m.in.

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego będzie można składać od stycznia 2024 roku:

 • na piśmie,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

Wnioski o wypłatę  dodatku osłonowego będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy - oświadczenie o dochodach

Dodatek osłonowy - klauzula informacyjna

 

WIDZISZ OSOBY W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI ?

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ! W PORĘ UDZIELONA POMOC MOŻE URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE

W związku z okresem jesienno-zimowym, który jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych  zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na zjawisko bezdomności w naszym Mieście.

Jeśli spotykasz  osobę bezdomną, potrzebującą pomocy REAGUJ, kieruj ją do instytucji pomocowych.

Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ utwierdzasz ją w bezdomności, w ten sposób nie pomagasz, lecz sprawiasz, że zostaje na ulicy.

Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane niżej numery alarmowe może uratować komuś życie.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna, tel. 18 33 10 084
 • 997 – POLICJA
 • 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
 • 998 – STRAŻ POŻARNA
 • 608 085 133 – STRAŻ MIEJSKA  (od poniedziałku do piątku)
 • 112 – SŁUŻBY RATOWNICZE

Przekaż osobie bezdomnej informację,  gdzie może otrzymać pomoc i wsparcie

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme