baner_mops_190_1200.png
Shadow

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Dla zachowania bezpieczeństwa Seniorów z Miasta Mszana Dolna realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna. Telefony: 18 33 10 084 wew. 2 lub 797 597 962 - Pracownicy Socjalni.

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program "Czyste powietrze"), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydania zaświadczenia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 – dział świadczeń rodzinnych

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme