baner_mops_190_1200.png
Shadow

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Nałogom i agresji mówię – NIE”. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci szkół podstawowych klasy I-III, dzieci i młodzież szkół podstawowych klasy IV-VIII.

Prace należy składać do 18 czerwca 2021r. w Miejskim Ośrodku Kultury. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28 czerwca o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Gorąco zachęcamy do udziału!

 

konkurs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że dzień 4 czerwca 2021r.(piątek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników.

Dzień wolny przysługuje za święto, które przypadało w dniu 1 maja 2021 r. (sobota),  tj. w dniu wolnym od pracy.

 

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy

w poniedziałek 7 czerwca 2021 r.

 

flaga i godlo

 

 

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z Wojewodą Małopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2021, zadanie polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Przyznanie pomocy uzależnione jest od kryterium dochodowego.

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” Miastu Mszana Dolna  przyznana została dotacja w wysokości: 69.722,00 zł ,

kwota środków własnych wynosi: 17.430,50 zł

Całość koszt zadania wynosi: 87.152,50 zł

Zadanie to w naszym Mieście realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z przystąpieniem do Narodowego Programu Szczepień przeciw wirusowi SARS-Cov-2, mieszkańcy Miasta Mszana Dolna mogą skorzystać z transportu do punktu szczepień.

Transport przeznaczony jest dla:

  • osóbniepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu, w tym m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, układowe choroby tkanki łącznej, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, nowotwory narządu ruchu czy amputacje oraz wiele innych schorzeń w obrębie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne, w tym m.in. naczyniopochodny udar mózgu, guzy centralnego układu nerwowego, pourazowa cerebrastenia i encefalopatia, choroby rdzenia kręgowego i inne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W Mieście Mszana Dolna organizacją transportu dla w/w grupy mieszkańców zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, w celu stworzenia listy osób chętnych prosimy  o kontakt pod nr telefonu:

18 33 10 084 wew. 6 lub wew. 2w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 roku będą przyjmowane:

 

- od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej poprzez:

  • bankowość elektroniczną,

  • portal Emp@tia,

  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

- od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej

 

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r..

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca b.r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

rodzina500

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme