baner_mops_190_1200.png
Shadow

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

 • Data publikacji strony internetowej:  19.07.2017 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  14.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów, itp.).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 18.01.2021 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Oena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną, stanowiącą załącznik do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie validator.w3.org.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Jarosz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 33 10 084 wew. 3

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Adres: ul. Starowiejska 2
  34-730 Mszana Dolna
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 33 10 084

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 2

Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu przy ul. Starowiejskiej.
Do wejścia do budynku prowadzą schody, brak windy. Obok wejścia umieszczony  jest domofon, który pozwala na kontakt osób niepełnosprawnych z pracownikami MOPS. Na piętrze znajdują  się pomieszczenia biurowe do obsługi klientów oraz toaleta dla klientów Ośrodka.

Przed wejściem do budynku oznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme