baner_mops_190_1200.png
Shadow

PRZEMOC

  • to działanie intencjonalne czyli zamierzone,
  • wykorzystujące przewagę sił – charakteryzuje się wyraźną asymetrią sił polegającą na tym, że jedna ze stron – osoba stosująca przemoc (OSP) ma przewagę nad drugą osobą dotkniętą przemocą (ODP) – co utrudnia jej samoobronę.
  • ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ODP,

 

PRZEMOC POWODUJE SZKODY

  • OSP narusza prawa i dobra osobiste ODP, np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku i in.
  • OSP naraża zdrowie i życie ODP na poważne szkody – powoduje cierpienie i ból.

 

RODZAJE PRZEMOCY

  • Przemoc fizyczna → naruszanie nietykalności fizycznej.
  • Zaniedbanie → naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.
  • Przemoc psychiczna – emocjonalna → naruszenie godności osobistej.
  • Przemoc seksualna → naruszanie intymności.
  • Przemoc ekonomiczna → naruszanie własności.

 

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme