baner_mops_190_1200.png
Shadow

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Lp. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu Kwota w złotych Wypłacane
1 Urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo
2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 miesięcznie
3 Samotnego wychowywania dziecka

170,00

lub 250,00

miesięcznie
4 Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80,00 miesięcznie
5

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  • do ukończenia przez dziecko 5 r.ż.
  • powyżej 5 r.ż.

60,00

80,00

miesięcznie
6 Rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 jednorazowo
7

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

  • mieszkające w bursie, internacie lub na stancji, który jest wypłacany przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
  • zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – wypłacany przez 10 miesięcy (od września do czerwca)

90,00

50,00

miesięcznie
© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme