baner_mops_190_1200.png
Shadow

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

 

flaga i godlo

 

 

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z Wojewodą Małopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2021, zadanie polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Przyznanie pomocy uzależnione jest od kryterium dochodowego.

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” Miastu Mszana Dolna  przyznana została dotacja w wysokości: 69.722,00 zł ,

kwota środków własnych wynosi: 17.430,50 zł

Całość koszt zadania wynosi: 87.152,50 zł

Zadanie to w naszym Mieście realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme