baner_mops_190_1200.png
Shadow

Informacja dotycząca transportu osób do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-Cov-2

W związku z przystąpieniem do Narodowego Programu Szczepień przeciw wirusowi SARS-Cov-2, mieszkańcy Miasta Mszana Dolna mogą skorzystać z transportu do punktu szczepień.

Transport przeznaczony jest dla:

  • osóbniepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu, w tym m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, układowe choroby tkanki łącznej, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, nowotwory narządu ruchu czy amputacje oraz wiele innych schorzeń w obrębie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne, w tym m.in. naczyniopochodny udar mózgu, guzy centralnego układu nerwowego, pourazowa cerebrastenia i encefalopatia, choroby rdzenia kręgowego i inne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W Mieście Mszana Dolna organizacją transportu dla w/w grupy mieszkańców zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, w celu stworzenia listy osób chętnych prosimy  o kontakt pod nr telefonu:

18 33 10 084 wew. 6 lub wew. 2w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme