baner_mops_190_1200.png
Shadow

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 4stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejska 2 34-730 Mszana Dolna.

Zgodnie z  przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego

 • w gospodarstwie jednoosobowym miesięczne dochodynie przekraczają kwoty 2100 zł;
 •  w gospodarstwie wieloosobowym miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 1500 zł.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

Rodzaj gospodarstwa

Kwota dodatku osłonowego

Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Jednoosobowe

400 zł

500 zł

Gospodarstwo 2-3 osobowe

600 zł

750 zł

Gospodarstwo 4-5 osobowe

850 zł

1062,50 zł

Gospodarstwo co najmniej 6 osobowe

1150 zł

1437,50 zł

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 18 33 10 084 w godzinach od 8.00 do 15:00. 

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Pliki do pobrania

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik Klubu SENIOR+ nabór nie został rozstrzygnięty.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie wpłynęła żadna oferta.

Mszana Dolna, dnia 29.12.2021 r.

(-)  Izabela Cież

                                            KIEROWNIK MOPS

oplatek2021.jpg

Uprzejmie informujemy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2021r. (Wigilia) w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. (Boże Narodzenie).

 

Korzystając z okazji składamy moc serdeczności, zdrowia,

radości z każdego dnia i dużo optymizmu.

Zespół MOPS

 

senior

 

 ZAPRASZAMY DO KLUBU SENIORA W MSZANIE DOLNEJ

 

senior1

Seniorze !!!  Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Miasta Mszana Dolna,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo,
 • chcesz pomóc sobie i innym?

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+" !!!  Będziesz mógł skorzystać z zajęć aktywizacyjnych takich jak:

 • Zajęcia wokalne/teatralne
 • Zajęcia kulinarne
 • Warsztaty rękodzielnicze
 • Zajęcia z edukacji zdrowotnej
 • Zajęcia usprawniające
 • Wieczorki taneczne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + muszą wypełnić deklarację zgłoszeniową - i złożyć dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej (w siedzibie MOPS w godz. 8:00 do 15:00; tel. 18 33 10 084).

Deklarację uczestnictwa – można pobrać

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00);
 • ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 20 grudnia 2021 roku

 

DO POBRANIA:

plakat KLUB SENIORA

Deklaracja uczestnictwa

 Klauzula informacyjna

 

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme