baner_mops_190_1200.png
Shadow

Unieważnienie zapytania ofertowego

Mszana Dolna, dn. 28.04.2022 r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 12.04.2022 r.  dotyczącego przedmiotu zamówienia:

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę ”opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

 

UZASADNIENIE

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z pkt. X „Informacje dodatkowe” ust. 3 zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo do unieważnienia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty”.

Unieważnienie nastąpiło w związku z błędem pisarskim w zapytaniu ofertowym, który miałby znaczący wpływ na podpisanie umowy.

                                                                                                                                             KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mszanie Dolnej

mgr Izabela Cież

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme