baner_mops_190_1200.png
Shadow

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Jak uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy?

(Як отримати одноразову грошову допомогу громадянам України?)

 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу , призначені для життєдіяльності, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття. , засоби особистої гігієни та оплату житла.

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 2.
Wnioski przyjmowane b
ędą od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Заявки приймаються в Муніципальному центрі соціального захисту в м. Мшана Дольна за адресою: вул. Старовейська 2.

заявки приймаються з понеділка по п’ятницю з 7:30-15:30

Na wizytę zabierz ze sobą:
На візиту візьміть з собою:

  • paszport (паспорт)
  • PESEL (тількиномер PESEL, виданийвід 16/03/2022 ізприміткою STATUS: UKR)
  • numer konta bankowego (номеррахунку в банку)

Jak otrzymam wypłatę?
Як я буду отримувати гроші?

  • przelewem na konto bankowe (Переказом на банківський рахунок)

·        wypłata w banku (оплата в банку)

 

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme