baner_mops_190_1200.png
Shadow

Przemoc najczęściej definiowana jest jako „wyrządzona nieprzypadkowo bądź wskutek zaniedbania lub bezczynności krzywda, której można było uniknąć”. Łamie ona prawa człowieka, zakłóca jego optymalny rozwój i może mieć naturę fizyczną, psychiczną, seksualną lub ekonomiczną.
Krzywda ta zdarzyć się może w domu, szkole, placówce wychowawczej, na koloniach, w parku, praktycznie wszędzie. Przemoc w rodzinie, wokół której narosło wiele mitów, jest wzajemnym krzywdzeniem jej członków.
Przemoc niesie ze sobą liczne negatywne konsekwencje – zarówno zagrożenie życia, jak i skutki psychiczne. Osoby doświadczające przemocy często cierpią na niskie poczucie wartości, depresję, lęki, fobie, napady paniki, izolują się społecznie i uczuciowo, boją się odczuwać i wyrażać emocje, wreszcie – sami stają się nierzadko sprawcami przemocy.

Sposobem na zapobieganie przemocy w rodzinie jest przede wszystkim otwarta rozmowa, czyli wzajemne wyrażanie uczuć i oczekiwań z szacunkiem wobec drugiej osoby. Czasem pomoc psychologa pozwala wypracować zdrowe relacje i ocalić związek. Często jednak konieczne są odważne decyzje.
A równie często tej odwagi brakuje – nie tylko osobom doświadczającym przemocy, ale również jej świadkom. Jako powód podają wstyd lub strach, który często uzasadniony jest groźbami ze strony sprawców.
„W przemoc zaangażowane są trzy osoby: osoba stosująca przemoc, osoba jej doświadczająca i osoba, która jest świadkiem i nie reaguje". Często osoby stosujące przemoc czują się bezkarni, a dotknięte przemocą – bezsilne. Tylko stale rosnąca świadomość społeczna na temat form i konsekwencji przemocy oraz poczucie odpowiedzialności za drugą osobę ma szansę zapoczątkować zmianę na lepsze – nie tylko w policyjnych statystykach, ale także w codziennym życiu tysięcy polskich rodzin.

ZGŁASZAJ PRZEMOC!

Reaguj zawsze, gdy ktoś jest narażony na utratę zdrowia i życia lub kiedy naruszana jest jego godność, nietykalność, wolność! DZIAŁAJ – jeśli wiesz, że dochodzi do przemocy!
Gdy osobą dotkniętą przemocą jest przyjaciółka/przyjaciel, koleżanka/kolega z pracy, sąsiadka/sąsiad – szczerze porozmawiaj!
Nie zniechęcaj się do pomagania. Pamiętaj, że osoby, które doświadczają przemocy, mają poczucie frustracji, czują się bezwartościowe, są zrezygnowane, mają nadzieję, że partner się zmieni.
Rozmawiaj i tłumacz – to może pomóc!

ZGŁOŚ PRZEMOC DO DOSTĘPNYCH INSTYTUCJI

Na terenie Miasta Mszana Dolna działają następujące instytucje powołane do pomocy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – tel. 18 33-10-084
Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie działający przy MOPS Mszana Dolna – tel. 18 33-10-084
Komisariat Policji w Mszanie Dolnej – tel. 18 33-10-007, 997 lub 112
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w zakresie Uzależnień i Przemocy – tel. 18 33-10-059

Możesz zadzwonić również pod nr telefonu:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 801-120-002
Policyjny Telefon Zaufania – tel. 800-120 -226

ZAHAMOWANIE PRZEMOCY JEST MOŻLIWE!

Trzeba się odważyć i sięgać po pomoc dla siebie, swoich bliskich i znajomych.

 

Trzeba się odważyć i sięgać po pomoc dla siebie, swoich bliskich i znajomych.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme