baner_mops_190_1200.png
Shadow

Przed nami kolejny okres zimowy 

Szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne, samotne, chore i niepełnosprawne. Pomimo aktualnie sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla osób pozostających bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość pojawienia się ujemnych temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu co bezpośrednio zagraża życiu.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej stale współpracuje zprzedstawicielami Policji, Straży Miejskiej oraz pielęgniarkami środowiskowymi. Współpraca ta ma na celu objęcie osób zależnych kompleksowym wsparciem.


Zaplanowanym działaniem jest między innymi regularne monitorowanie miejsc niemieszkalnych, pustostanów w których mogą gromadzić się osoby bezdomne. To działanie realizowane przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pozwoli na dotarcie z pomocą do osób samotnych i bezdomnych.

MOPS na mocy podpisanej umowy, współpracuje ze schroniskiem w Nowym Sączu. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do schroniska. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Apelujemy !!!

aby każdą informację o osobach, których sytuacja w naszej ocenie jest trudna, nietypowa i wymagająca interwencji, przekazali Państwo służbom pomocowym. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

Wszelkie informacje na temat osób potrzebujących pomocy należy zgłaszać do wyznaczonych służb:

  1. numer alarmowy "112",
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej siedziba przy ul. Starowiejskiej 2, tel. 18 33-10-084
  3. Straż Miejska tel. 18 33-10-622 wew. 211 lub 608-085-133 (również w soboty i niedziele),
  4. Policja - tel. 997

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zaprasza do składania ofert na realizację w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w załączniku

W dniu 9 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Burmistrz Miasta Mszana Dolna Anna Pękała podpisała LIST INTENCYJNY dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Małopolski Tele Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działając w duchu partnerstwa, Strony niniejszego Listu Intencyjnego wyrażają wolę współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców danej gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. W ramach projektu niesamodzielni Małopolanie uzyskają wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki polegające również na możliwości uzyskania opaski, która działa jak mały telefon komórkowy – pozwala na połączenie z centrum medycznym za pomocą jednego przycisku. W ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy centrum, ale także jej bliscy.

Zadaniem Gminy jest inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy w zakresie rekrutacji Uczestników do projektu ,,Małopolski Tele Anioł” w szczególności poprzez:

  • dotarcie z informacją o projekcie do osób niesamodzielnych z terenu Miasta Mszana Dolna (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej  z podstawowych czynności dnia codziennego,
  • pomoc tym osobom w pozyskaniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu oraz ewentualne przesłanie formularza do Biura projektu ,,Małopolski Tele Anioł”.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Projektu Małopolski Tele-Anioł wraz z wzorem Formularza dostępne są na stronie internetowejhttps://www.malopolska.pl/teleaniol oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 2.

 Małopolski Tele Anioł

Trwa nabór do programu! Zapraszamy osoby, które nie radzą sobie z napięciem emocjonalnym i stresem

Nie radzisz sobie z napięciem emocjonalnym i stresem? Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o sobie samym, zdobyć wiedzę na temat skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez użycia siły? Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Nie panujesz nad emocjami! Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim zachowaniem najbliższych członków rodziny? Nie wiesz jak naprawić popsute relacje z rodziną? Chcesz pozyskać wiedzę i umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć? Masz doskonałą okazję by zmienić swoje życie i poprawić relacje z innymi!

Udział w programie pozwoli Ci na zdobycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie przy pomocy dialogu i negocjacji, bez stosowania agresji.

Zapraszamy wszystkie osoby mające trudności w relacjach z innymi, zauważające trudności z rozpoznawaniem przeżywanych emocji oraz z ich samokontrolą. Zachęcamy osoby, które stosują agresję w osiąganiu celów i rozwiązywanie konfliktów do zgłaszania swojego udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Swój udział można zgłaszać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 w pokoju 138a w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (ul. Józefa Marka 9) lub pod numerem telefonu (18) 33-37-912. Szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Kuźniacka.

dobry start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu  "Dobry start" w formie:

  • elektronicznej - już od 1 lipca 2019
  • tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019

​​

​​Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, wejdź na stronę swojego Banku i dowiedz się, w jaki sposób złożyć wniosek z rządowego programu „Dobry start” za pomocą bankowości elektronicznej.
Jeśli posiadasz certyfikowany podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany możesz również złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem portalu Empatia.

KIEDY OTRZYMAMY POMOC

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start będzie przysługiwało w wysokości 300,00 zł.

Ważne!    Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme