baner_mops_190_1200.png
Shadow

 

 

 

flaga i godlo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że realizuje Program „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 II moduł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość. W ramach programu w 2023 r. pokrywane są, zgodnie z poczynionym rozeznaniem potrzeb, koszty użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych przez Miasto Mszana Dolna w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów - edycja na rok 2022.

W związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora” – edycja 2023 Miastu Mszana Dolna  przyznana została:

dotacja w wysokości:15.890,00 zł ,

Całkowita wartość programu wynosi: 22.740,00 zł

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme