baner_mops_190_1200.png
Shadow

flaga i godlo

PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ NA LATA 2021-2025- EDYCJA 2023, MODUŁ II

 

senior

 

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę nr 284/WP/2023/SN z Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim, dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025- edycja 2023.

Celem  operacyjnym  Programu  jest zapewnienie wsparcia seniorom (dofinansowanie 24 miejsc)– osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej. Realizacja programu polega na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Senior+ w Mszanie Dolnej utworzonego w 2021 r. w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.  Celem zadania publicznego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Miasta Mszana Dolna oraz stworzenie im możliwości do wyrażania swoich potrzeb, w szczególności w zakresie dostosowania form aktywności do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach Programu Senior+ zapewnia się Seniorom z terenu Miasta Mszana Dolna dostęp do oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Seniorzy mają dostęp do infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W związku z realizacją w/w programu Miastu Mszana Dolna  przyznana została:

dotacja w wysokości:48.607,00 zł ,

Całkowita wartość programu wynosi:105.375,52 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme