baner_mops_190_1200.png
Shadow

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

 

flaga i godlo

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę z Wojewodą Małopolskim, który działa w imieniu Skarbu Państwa - umowa dotyczy realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2022, zadanie polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Przyznanie pomocy uzależnione jest od kryterium dochodowego. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” Miastu Mszana Dolna  przyznana została:

dotacja w wysokości:67.892,00 zł ,

kwota środków własnych wynosi:16.973,00 zł

Całkowita wartość programu wynosi:84.865,00 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme