baner_mops_190_1200.png
Shadow

 

Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

flaga i godlo

Miasto Mszana Dolna podpisało umowę nr 45/WP/2022/FS z Wojewodą Małopolskim, umowa dotyczy realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”edycja 2022., który jestfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  3. o stopniu znacznym lub
  4. o stopniu umiarkowanym albo
  5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  Miastu Mszana Dolna  przyznana została:

dotacja w wysokości:130 356,00 zł ,

Całkowita wartość programu wynosi:130 356,00 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

 

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme