baner_mops_190_1200.png
Shadow

flaga i godlo

Program „Korpus Wsparcia Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Jest to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Głównym celem Programu jest organizacja i realizacja usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej. Środki przeznaczone będą na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa.”

W związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora” – edycja 2022  Miastu Mszana Dolna  przyznana została:

dotacja w wysokości: 67.250,00 zł ,

Całkowita wartość programu wynosi:67.250,00 zł

Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie MiastaMszana Dolna jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme