baner_mops_190_1200.png
Shadow

Program "Czyste powietrze"

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program "Czyste powietrze"), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydania zaświadczenia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 – dział świadczeń rodzinnych

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

  1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2.  osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Załącznik: wniosek Czyste Powietrze

Załącznik: Klauzula informacyjna

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme