baner_mops_190_1200.png
Shadow

Pomoc w czasie pandemii

Izolacja domowa oraz ograniczone kontakty społeczne wynikające z zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 mogą dodatkowo negatywnie wypływać na relacje rodzinne, w tym eskalację przemocy domowej. 

Przypominamy, że wciąż można korzystać ze wsparcia jakie oferuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie.
Jeśli szukasz kontaktu w tej sprawie zadzwoń pod numer tel. 18 33 10 084.

Ofiara przemocy lub też inna osoba z jej otoczenia może rozpocząć procedurę "Niebieskiej Karty" czyli podjąć  działania mających na celu wyeliminowania przemocy domowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Policją, służbą zdrowia, pedagogami, członkami GKRPA przeanalizują daną sprawę i podejmą odpowiednie kroki. 

"Niebieską Kartę" możesz zgłosić:

- pracownikowi socjalnemu MOPS
- policjantowi
- pedagogowi (prowadzą nadal zajęcia w formie zdalnej)
- lekarzowi/pielęgniarce 
- członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Można też nawiązać telefoniczny kontakt z psychologiem działającym w ramach Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie.

w czasie pandemii: pod nr tel. 662 428 556

w środy w godz. 8.00 do 10.00

w piątki w godz. 8.00 do 12.00

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme