baner_mops_190_1200.png
Shadow

flaga i godlo

 

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zgodnie z umową  nr 95/OPS/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Miastem Mszana Dolna – Burmistrzem Miasta jest przeznaczenie dofinansowania zgodnie z zapisem w § 1 ust. 1- 3 jak poniżej:

  1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
  2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
  3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Wartość dofinansowania:53.542,00 zł

Całkowita wartość zadania:66 927,50 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme