baner_mops_190_1200.png
Shadow

flaga i godlo

 

 

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Zgodnie z umową  nr 262/OPS/2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Miastem Mszana Dolna – Burmistrzem Miasta jest przeznaczenie dofinansowania zgodnie z zapisem w § 1 ust. 1- 3 jak poniżej:

  1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, tj. organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości – zatrudnienie specjalisty do obsługi informatycznej;

IV. podniesienie jakości działania Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Wartość dofinansowania: 26.428,00 zł

Całkowita wartość zadania: 33.360,00 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme