baner_mops_190_1200.png
Shadow

Zapytanie ofertowe - usługa „opieka na odległość” - odpowiedź nr 1 na zapytanie

                                                                                              Mszana Dolna, dn. 09.05.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna

ODPOWIEDZI NR 1

NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O wartości poniżej 130.000 zł netto

na

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób  w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

Pytania:

1. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym wskazuje jako preferowane ładowanie indukcyjne urządzenia. W związku z użyciem określenia "preferowane" Zamawiający nie będzie mógł wymagać takiej funkcjonalności od Wykonawców. Zapis określający jedynie zalecenie Zamawiającego nie ma realnego wpływu na to czy wybrany Wykonawca będzie posiadał daną funkcjonalność. Czy wobec powyższego, Zamawiający wymaga aby opaski bezpieczeństwa posiadały możliwość ładowania najprostszą metodą indukcyjną?

2. Zamawiający wymaga od uczestników postępowania wykazania doświadczenia w wykonaniu co najmniej 5 wdrożeń do różnych podmiotów –zamawiających ( w tym samorządów ) trwających min. 1 rok dla minimum 50 opasek w zakresie świadczenia usługi teleopieki świadczonej w systemie całodobowym (24h/7/365). Czy Zamawiający przy wyborze oferty będzie punktował dodatkowo Wykonawców, którzy wykażą doświadczenie w realizacji co najmniej 10 usług wskazanych jako warunek udziału w postępowaniu?

3. Czy Zamawiający wymaga aby opaski bezpieczeństwa posiadały rozwiązanie zabezpieczające przez przypadkowym naciśnięciem przycisku?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający wymaga aby każda opaska musi posiadać ładowarkę sieciową przystosowaną do użytkowania w polskiej sieci energetycznej (230 V) oraz w gniazdkach używanych w Polsce (typ C lub E) z kablem. Preferowana ładowarka indukcyjna . W tym przypadku wymóg ładowarki indukcyjnej nie jest obowiązkowy.

Ad. 2.

Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował Wykonawców, którzy wykażą się większą liczbą niż 5 wdrożeń usługi

Ad. 3.

Zamawiający nie wymaga opaski z tego typu zabezpieczeniem.

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme