baner_mops_190_1200.png
Shadow

Zapytanie ofertowe - usługa „opieka na odległość” - odpowiedź nr 2 na zapytanie

Mszana Dolna, dn. 09.05.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Starowiejska 2

34-730 Mszana Dolna

ODPOWIEDZI NR 2

NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O wartości poniżej 130.000 zł netto

na

„Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób  w wieku 65+ z terenu miasta Mszana Dolna przy wykorzystaniu tzw. Opasek bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”.

 

 

 

Pytania:

1. Dotyczy komunikatów głosowych o włączeniu i wyłączeniu opaski oraz o konieczności naładowania baterii . (…) Wykonawca wnosi o rozszerzenie wymogu i dopuszczenie komunikatów w innej, aniżeli głosowej formie, a to np.: komunikatów dźwiękowych wraz z wibracją i wizualizacją (symbolu na ekranie urządzenia).

2. Dotyczy wymogu posiadania przez opaskę statusu wyrobu medycznego.

3. Dotyczy terminu na dostarczenie opaski zastępczej bądź wymiany wadliwej opaski.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wskazanego w ust. III pkt 9) lit. c) i d) z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający zgodnie z pkt III 6 zapytania ofertowego utrzymuje wymóg formy głosowej.

.

Ad. 2.

Zamawiający jako kryterium oceny utrzymuje - parametry jakościowe - opaska jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010r.   o wyrobach medycznych  w wysokości 10%

Ad. 3.

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu..

© 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Designed By WarpTheme